Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandeler i helsesektoren

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2003 vedtok Stortinget en økning i egenandelene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi med 4 prosent fra 1. juli i år. Regjeringen foreslår nå å øke disse egenandelene med 10 prosent, i stedet for 4, fra samme tidspunkt. Egenandelen for røntgenundersøkelse foreslås økt med 20 prosent, på bakgrunn av den betydelige utgiftsveksten på dette området. Med dette vil egenandelene hos allmennleger øke med 10-15 kroner. For røntgenundersøkelser vil egenandelen øke med ca. 25 kroner. Som følge av denne økningen vil noen flere brukere nå egenandelstaket som forblir uendret på 1350 kroner.

Den samlede innsparingen som følge av egenandelsøkningene blir 75 millioner kroner.