Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fagforeningskontingent

Skattytere som er medlem av fagforening, kan etter gjeldende regler kreve fradrag for betalt fagforeningskontingent på inntil 1100 kroner i året. Næringsdrivende skattytere kan også få fradrag for medlemskontingent til næringsorganisasjon på 1100 kroner eller 2 promille av samlet lønnsutbetaling, dersom dette gir et høyere fradrag. Regjeringen foreslår å heve grensen fra 1100 kroner til 1450 kroner for inntektsåret 2003. Regjeringen er også innstilt på å foreslå at fradraget heves ytterligere til 1800 kroner i budsjettet for 2004.

For en nærmere omtale av forslaget, se St.meld. nr. 2 (2002-2003) Revidert nasjonalbudsjett 2003, avsnitt 3.3.3.