Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fjellområdene – bruk, vern og verdiskaping

I tråd med Stortingets henstilling i forbindelse med budsjettbehandlingen 2002, presenterer Regjeringen en bred gjennomgang av bærekraftig bruk av utmark og fjellområdene i Norge. Se egen omtale i kapittel 3 i budsjettproposisjonen under Miljøverndepartementet.