Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvar

Forsvarsbudsjettet foreslås redusert med 170 millioner kroner. Reduksjonen legges på posten for investeringer, og omleggingen til ny forsvarsstruktur vil bli skjermet. Se nærmere omtale i budsjettproposisjonen, kapittel 1760.