Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helsetjenester i utlandet

I 2002 var det et mindreforbruk til ordningen med kjøp av helsetjenester i utlandet med 60 mill. kroner. Regjeringen foreslår nå at beløpet gjenbevilges for 2003. Prosjektet er i år begrenset til videreføring av kompetanseprosjekter på områdene spiseforstyrrelser, prostatakreft, kompliserte rykk/nakkelidelser, cochlea, Parkinson, hjertelidelser og behandlingsreiser administrert av Rikshospitalet.