Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hepatitt C fra blodoverføring

Helsedepartementet vil iverksette en uavhengig gjennomgang av helsetjenestens og helsemyndighetenes håndtering av saken der mennesker kan ha blitt smittet av hepatitt C-virus ved blodoverføring. Det anslås at mellom 100 og 1000 mennesker kan ha blitt smittet i norske sykehus frem til 1993. Det foreslås bevilget 500 000 kroner til gjennomgangen.

Se nærmere omtale i budsjettproposisjonen (St.prp. 65), avsnitt 3.7.