Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Holocaust-senteret

Stiftelsen Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge (HL senteret) ble opprettet ved Universitetet i Oslo våren 2001. Virksomheten ved HL senteret er knyttet til formidling, forskning og undervisning på områdene holocaust, folkemord, menneskerettigheter og minoritetsspørsmål. Stiftelsen holder til i midlertidige lokaler ved Universitetet i Oslo fram til restaureringen av Villa Grande er gjennomført. Regjeringen har varslet en gradvis økning av driftstilskuddet til HL senteret frem til stiftelsen kan flytte inn i Villa Grande. Det foreslås på bakgrunn av dette å øke bevilgningen med 2 millioner kroner.