Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbanen - togradiosystem (GSM-R)

GSM-R er et lukket mobiltelefonisystem som er spesialutviklet til bruk av jernbanene i Europa, med funksjonelle og tekniske tilpasninger i forhold til jernbanedrift og nødkommunikasjon. I 2003 er det behov for 200 millioner kroner til oppstart av utbygging av GSM-R på Nordlandsbanen for å holde vedtatte tidsfrister. Dette vil sikre kommunikasjon på strekningen Bodø-Rognan innen de frister Jernbanetilsynet har fastsatt. Se nærmere omtale i budsjettproposisjonen (St.prp.nr. 65) under Samferdselsdepartementet.