Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kirkelig administrasjon

Det finansielle ansvaret for driften og vedlikeholdet av landets kirker og kirkegårder er lagt til kommunene. Det forvaltningsmessige ansvaret for drift av kirker og kirkegårder ligger nå til et valgt kirkelig organ i kommunen - det kirkelige fellesrådet - som disponerer de kommunale overføringene til kirken.

De seneste månedene er det kommet meldinger om at flere fellesråd har gjort vedtak om stenging av kirker, om nedbemanning og andre innstrammingstiltak. Kultur- og kirkedepartementet viser til at økonomiundersøkelsen som er gjennomført av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, bekrefter en stram budsjettsituasjon for flertallet av de kirkelige fellesrådene.

Det foreslås derfor å øke tilskuddet til fellesrådene i 2003 under kap. 340, post 72 Tilskudd til kirkelige fellesråd i kommunene med 25 millioner kroner. En del av det økte statstilskuddet til fellesrådene bør avsettes til forsøk og andre typer tiltak som kan gi en mer rasjonell og kostnadsbesparende kirkelig drift.