Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kombinerte biler

Vektgrensen for avgiftsfrie kombinerte biler foreslås økt fra 6000 til 7500 kg.

Dette har sammenheng med Regjeringens forslag om å stramme inn regelverket, slik at kjøretøy med tillatt totalvekt under 7500 kg ikke kan registreres som avgiftsfri lastebil dersom kjøretøyet har mer enn én seterad. For å hindre at slike kjøretøy med tillatt totalvekt mellom 6000 og 7500 kg i stedet registreres som avgiftsfrie kombinertbiler, foreslår Regjeringen å øke vektgrensen for avgiftsfrie kombinerte biler fra 6000 til 7500 kg.

For en nærmere omtale av forslaget, se St.prp.nr. 65 (2002-2003) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2003, avsnitt 2.3.

Se også Lastebiler.