Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte

Bevilgningen til kontantstøtte økes med til sammen 130 millioner kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Hoveddelen av dette beløpet skyldes at det ikke er etablert så mange barnehageplasser for barn under tre år som tidligere forutsatt. Videre har Regjeringen vedtatt at kontantstøtten skal være eksportabel innen EØS-området.

Se for øvrig omtale i budsjettproposisjonen (St.prp.nr. 65) under Barne- og familiedepartementet.