Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning

Regjeringen besluttet høsten 2002 å organisere toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning i seks regioner, som skal ledes av seks regiontollsteder. Som oppfølging har Regjeringen nå vedtatt den lokale organisering av regionene. Etter dette vil antallet organisasjonsenheter i etatens ytre forvaltning bli redusert fra ca 50 enheter til ca 30 enheter. Omorganiseringen vil legge til rette for mer robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse i etaten, slik at arbeidet med kontrolloppgaver, service og veiledning kan styrkes. Omorganiseringen skal i hovedsak være gjennomført innen utgangen av 2004.