Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Underliggende utgiftsvekst

Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst er en indikator for veksten i statsbudsjettets utgifter fra et år til det neste. Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten holdes statsbudsjettets utgifter til petroleumsvirksomheten, renter og dagpenger til arbeidsledige utenfor. For å gjøre utgiftene fra et år til det neste sammenlignbare justeres det i tillegg for enkelte ekstraordinære endringer og regnskapsmessige forhold.

Budsjettforslaget for 2003 innebærer en reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på nær null, etter en vekst på 3¼ prosent i 2002. I Nasjonalbudsjettet 2003 ble den reelle utgiftsveksten anslått til om lag ½ prosent. Nedjusteringen av anslaget for utgiftsveksten i 2003 må ses i sammenheng med at utgiftsnivået i 2002 ble høyere enn tidligere anslått.