Revidert nasjonalbudsjett 2004 vedtatt av Stortinget 18.06.2004

St.meld. nr. 2 (2003-2004) Revidert nasjonalbudsjett og St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 ble vedtatt av Stortinget 18.06.2004.

Les mer

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon fra Finansdepartementet, gå til departementets nettsider. Departementets forside

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2004, som legges ut i Excel- og Html-format. Til tallene

Ny kommune- proposisjon

Her er et sammendrag av noen av de viktigste sakene som Kommunal- og regional- departementet(KRD) har omtalt i kommune- proposisjonen. Les mer her

Bakgrunn for revidert budsjett

Det har skjedd flere endringer siden statsbudsjettet ble lagt frem høsten 2003. Se kort oversikt over budsjettetarbeidet her.