Nyheter

18 June 2004 - Revidert nasjonalbudsjett 2004 vedtatt av Stortinget 18.06.2004

St.meld. nr. 2 (2003-2004) Revidert nasjonalbudsjett og St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 ble vedtatt av Stortinget 18.06.2004.

Les mer


21 May 2004 - Rettelser i St.prp. nr. 63 (2003-2004)

Det er enkelte trykkfeil i den foreløpige utgaven av St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004. Eget rettebrev er sendt Stortinget.


11 May 2004 - Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2004

Finansminister Per-Kristian Foss Finansminister Per-Kristian Foss presenterte Regjeringens endringer i budsjettet for 2004. Les mer om endringene på disse nettsidene.

På denne nettportalen finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi.