Revidert nasjonalbudsjett 2004 vedtatt av Stortinget 18.06.2004

St.meld. nr. 2 (2003-2004) Revidert nasjonalbudsjett og St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 ble vedtatt av Stortinget 18.06.2004.

Les mer om St.meld. nr. 2 (2003-2004) her. Les mer om St.prp. nr. 63 (2003-2004) her.