Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aetat

Det foreslås 40 millioner kroner til i alt 160 nye stillinger i Aetat.

Av ressursstyrkingen er 15 millioner kroner foreslått overført fra Trygdeetaten som følge av at vedtaksmyndigheten for yrkesrettet attføring overføres fra trygdeetaten til Aetat fra 01.07.2004. Resterende 25 millioner kroner foreslås tilleggsbevilget for at etaten bedre skal kunne følge opp den økte tilstrømningen av yrkeshemmede til Aetat og økningen i tiltaksplasser for denne gruppen.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 1590