Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Å

Årsavgift med redusert sats

I forbindelse med budsjettet for 2004 vedtok Stortinget at den tidligere personskadeavgiften etter folketrygdloven skulle avvikles og innlemmes i henholdsvis årsavgiften og vektårsavgiften. Kjøretøy som tidligere betalte personskadeavgift, men ikke var omfattet av årsavgiften eller vektårsavgiften (for eksempel traktorer og mopeder), fikk dermed en årsavgift med en sats som tilsvarer den tidligere personskadeavgiften (350 eller 175 kroner). Etter Stortingets vedtak om årsavgift § 4 forhøyes i utgangspunktet årsavgift som ikke er betalt ved forfall med 250 kroner. For traktorer og mopeder mv. reduseres denne tilleggsavgiften til 50 kroner.

Fra 1. januar 2004 ble det også innført en ordning med forholdsmessig refusjon av årsavgift ved tyveri, basert på den tiden kjøretøyet har vært meldt stjålet. Ordningen er gjennomført ved en refusjonsordning. Det foreslås derfor innført et minstebeløp for refusjon på 50 kroner.

For nærmere omtale av avgiftsfritaket se St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.