Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Attføring

Styrkingen av attføringsarbeidet i Aetat har medført flere mottakere av attføringspenger enn opprinnelig lagt til grunn for 2004. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for attføringspenger økt med 450 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for inneværende år til 8 584 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 2543, post 70 Attføringspenger