Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnevernet

Staten opprettet 1. januar 2004 Statens barnevern og familievern (SBF). SBF overtok da ansvaret for all fylkeskommunal barnevernvirksomhet og for de fylkeskommunale familievernkontorene.

Den statlige overtakelsen av barnevernet innebærer en omfattende og krevende reform ved at det legges opp til betydelige omstillinger i barnevernet. Å redusere kostnadsveksten i sektoren samtidig som det faglige arbeidet styrkes er en stor utfordring for virksomheten og departementet. Et vesentlig moment i reformen er en snuoperasjon for å redusere behovet for tunge og kostbare tiltak, og i større grad satse på familie- og nærmiljøbaserte tiltak.

Den statlige overtakelsen omfatter også mange eiendommer. Det foreslås 57,5 millioner kroner for å dekke reelle merutgifter knyttet til forvaltning av eiendommene.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 855