Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistand

Utgiftene til drift av mottak øker med vel 200 millioner kroner. Utgiftsøkningen til drift av mottak skyldes bl.a. at uttransporteringen av personer som har fått avslått søknad om opphold i Norge, er blitt vanskeligere enn antatt som følge av forholdene i hjemlandet. 112,6 millioner kroner av denne utgiftsøkningen på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett dekkes innenfor bistandsrammen på Utenriksdepartementets budsjett. Regjeringen foreslår i den sammenheng også at bistandsrammen økes med 45 millioner kroner. Se også mottak .

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap 167, post 21