Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken blir det ofte fokusert på balansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten, dvs. det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Overskuddet på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond anslås nå til 123,4 milliarder kroner i 2004. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 68 milliarder kroner, mens det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 55,2 milliarder kroner.

Nettofinansinvesteringene i offentlig forvaltning inklusive kommunesektoren, som svarer til overskuddsbegrepet i EUs Maastricht-kriterier, anslås til 112 milliarder kroner i 2004, tilsvarende 6,9 prosent av BNP.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 3.1.