Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettpolitikk (finanspolitikk)

Hovedformålet med budsjettpolitikken er å styre bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer slik at vi over tid får mest mulig velferd. Budsjettpolitikken skal også, sammen med pengepolitikken, bidra til en stabil økonomisk utvikling, og den skal være opprettholdbar over tid. I budsjettpolitikken bestemmes sammensetningen og nivået på statens utgifter og inntekter, herunder skatter og avgifter. Sentrale størrelser i denne sammenhengen er den underliggende utgiftsveksten og det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet .

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 3.