Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dagpenger

Bevilgningen for 2004 er 10 770 millioner kroner. Som følge av en forventet lavere ledighet enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2004 er det grunnlag for å redusere bevilgningen for 2004. For en nærmere vurdering av situasjonen på arbeidsmarkedet vises til omtale i St.meld. nr. 2 (2003-2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 .

Dagpengebevilgningen for 2004 foreslås og settes ned med 170 millioner kroner til 10 600 millioner kroner i 2004.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) Kap. 2541, post 70 Dagpenger