Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandel for syketransport ved fritt sykehusvalg

Formålet med fritt sykehusvalg er valgfrihet for pasienten og å stimulere til bedre utnyttelse av kapasitet på tvers av regionale grenser. En del av reisene for pasienter som behandles utenfor egen bostedsregion medfører store reisekostnader. Helsedepartementet foreslår at egenandelen ved bruk av fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion, økes fra 220 kroner til 400 kroner hver vei, dvs. fra 440 til 800 kroner tur/retur fra 1. juli 2004.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 732