Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandelsjusteringer pr. 1. juli 2004

Det foreslås en økning i egenandelene for legehjelp, fysioterapi og psykologhjelp med 5 prosent fra 1. juli 2004. For pasienter med frikort dekkes egenandelsøkningen av trygden, og utgiftene under takordningene vil øke. Netto innsparing for 2004 anslås til 60 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 2711