Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Finansieringsordningene i det utvidede EØS


Stortingets vedtak 18. juni:

Behovet for prosjektutbetalinger knyttet til finansieringsordningen under EØS-avtalen er mindre enn tidligere beregnet. Bevilgningen til ordningen reduseres som følge av dette med 210 millioner kroner.


Det er usikkert hvorvidt arbeidet med etableringen av de nye finansieringsordningene og behandlingen av søknader vil komme så langt at det er behov for prosjektutbetalinger allerede i 2004. Det påløper imidlertid administrative utgifter. De to finansieringsordningene foreslås derfor redusert med til sammen 90 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 116, post 72 og 73