Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handelspartnere

Gruppen ”Norges viktigste handelspartnere” omfatter alle EU-15-landene unntatt Luxembourg, Sveits, USA, Canada, fire asiatiske land; Sør-Korea, Taiwan, Thailand og Singapore og tre østeuropeiske land; Polen, Ungarn og Tsjekkia. For å beregne BNP-anslag for handelspartnerne brukes eksportvekter, dvs. at vektene er basert på sammensetningen av norsk eksport. Til sammen utgjør Sverige, Storbritannia, Tyskland og Danmark drøyt 50 prosent av gruppen.