Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Individuelle livrenter og kapitalforsikringer

Det foreslås at det gis fradrag for tap (negativ avkastning) på sparedelen for individuelle livrenter uten garantert avkastning i utbetalingsperioden. Tilsvarende fradragsrett foreslås også for kapitalforsikringer uten garantert avkastning. Samtidig foreslås det en klargjøring av skatte- og arveavgiftsreglene for kapitalforsikringer. Det foreslås at endringene skal gjelde fra og med inntektsåret 2004.

For en nærmere omtale vises det til Ot.prp. nr. 68 (2003-2004).