Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kronekursen

Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én enhet av en annen valuta. En styrking av kronekursen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta.

Den reelle kronekursen kan defineres som forholdet mellom det norske og det utenlandske prisnivået, målt i felles valuta. Endringer i realkursen gir uttrykk for utviklingen i kjøpekraften for norske kroner. Utviklingen i realvalutakursen gir også et uttrykk for næringslivets kostnadsmessige konkurranseevne, men da er det forskjellen i lønnskostnadsvekst, og ikke inflasjon, som inngår. Den reelle kronekursen kan styrke seg enten ved at norske priser og kostnader stiger raskere enn i utlandet, eller ved at kronekursen styrker seg nominelt. De siste årene har kronekursen reelt styrket seg som følge av både en nominell styrking av kursen og gjennom at lønnskostnadsveksten i Norge har vært høyere enn hos våre handelspartnere.

Den kraftige reduksjonen i rentedifferansen i forhold til andre valutaer er en viktig grunn til at kronekursen, målt ved industriens effektive valutakurs, har svekket seg med omlag 8 prosent siden desember 2002. Styrkingen av valutakursen som fant sted gjennom 2002 er dermed om lag reversert. I midten av februar i år lå kronekursen på et enda svakere nivå. Siden da har imidlertid kronekursen styrket seg igjen. I anslagene i denne meldingen er det som en teknisk forutsetning lagt til grunn at den effektive kronekursen vil holde seg om lag uendret fra nivået i april gjennom både 2004 og 2005, i tråd med markedets forventninger, slik de kom til uttrykk i terminvalutakursene.