Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Det foreslås visse endringer i skatteloven for å gjøre ligningen av sambeskattede skattytere mer rasjonell.

Det vises til nærmere omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 68 (2003-2004).