Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Moms på kjøp av tjenester fra Svalbard eller Jan Mayen

Det foreslås at man gir adgang til å legge moms på tjenester som kjøpes fra Svalbard eller Jan Mayen. Bakgrunn for dette er at kjøp av tjenester fra disse områdene bør likestilles med kjøp fra utlandet eller fra tjenesteytere etablert på fastlandet. Noe annet vil kunne føre til konkurransevridninger og skattemotiverte etableringer på Svalbard for å slippe moms ved omsetning til kunder på fastlandet. Forslaget innebærer imidlertid ingen endring i forhold til tjenester som kjøpes på eller forbrukes på Svalbard eller Jan Mayen, da slike kjøp/forbruk fortsatt skal kunne skje uten betaling av norsk merverdiavgift.

For nærmere omtale av forslaget se Ot.prp. nr. 68 (2003-2004)