Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Mottak for asylsøkere

Til tross for at prognosen for antall asylsøkere på 10 000 personer opprettholdes, økes bevilgningen til drift av statlige mottak for asylsøkere og flyktninger med 201,5 millioner kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak senere uttransportering og at færre personer frivillig returnerer til hjemlandet enn forutsatt. Nettoeffekten, inklusive økte ODA-inntekter på 112,6 millioner kroner, blir 88,9 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 520