Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Passgebyret

Det foreslås å øke passgebyret for voksne til 990 kroner med virkning fra 01.07.2004.Passgebyret for barn foreslås opprettholdt på 0,5 R. Endringen vil gi en merinntekt på 24 millioner kroner på kap. 3440 post 01 i 2004.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 3410