Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonskommisjonen

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte 30. mars 2001 en kommisjon til å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Kommisjonen leverte i januar 2004 sin utredning for Finansdepartementet og Sosialdepartementet (NOU 2004:01).

For informasjon om kommisjonens forslag, se Pensjonskommisjonens nettportal.