Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Plavix på blå resept

Plavix er et legemiddel som hemmer blodets evne til å levre seg og som reduserer risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Den viktigste årsaken til hjerteinfarkt og hjerneslag er blodpropper som helt eller delvis tetter blodkar. Det er om lag 240 000 personer som behandles med antitrombotiske midler i Norge. Helsedepartementet foreslår at legemiddelet Plavix gis refusjon etter blåreseptforskriftens § 9 til to pasientgrupper:

  • Pasienter som har fått innlagt stent (utblokking av blodårer).
  • Pasienter med akutt koronart syndrom (ustabil angina, hjerteinfarkt etc.).

For å bedre etterlevelse av forskrivningsvilkårene, foreslår Helsedepartementet at kun sykehusleger skal kunne forskrive Plavix på blåresept etter § 9. Helsedepartementet foreslår en tilleggsbevilgning på 12 mill. kroner til å dekke kostnader i 2004 for refusjon av Plavix.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 2751