Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pressestøtte

For å finne rom for nødvendige tilleggsbevilgninger foreslås det å redusere bevilgningen til produksjonstilskudd med 11,8 millioner kroner. Dette vil medføre at samtlige tilskuddsberettigede aviser vil få noe lavere tilskudd i 2004 enn tidligere forutsatt.

Resultatene for 2003 til disse avisene viser at flere har et positivt resultat etter pressestøtte sammenlignet med tidligere.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) Programområde 08, kap. 335 post 71