Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rettsgebyr

Grunnsatsen for rettsgebyret er 740 kroner. Det foreslås å øke rettsgebyret til 800 kroner med virkning fra 01.07.2004. Som følge av dette foreslås det å øke bevilgningen med 60 millioner kroner. Bevilgningen foreslås også endret som følge av diverse andre forhold.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 3410