Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Romanifolkets fond

Norske myndigheter har ved flere anledninger de siste årene tatt et moralsk oppgjør med tidligere tiders politikk overfor Romanifolket, blant annet St.meld. nr 15 (2000-2001) Nasjonale minoritetar i Noreg. I behandlingen av denne meldingen sluttet Stortinget seg til forslaget om å bevilge midler til opprettelse av et dokumentasjonssenter for romanikultur ved Glomdalsmuseet, med byggestart i 2004.

Regjeringen legger vekt på å gi en tilfredsstillende kollektiv oppreisning for de overgrep som romanifolket/taterne er blitt utsatt for, og foreslås derfor at det også settes av 75 millioner kroner til et Romanifolkets fond.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 526 og pressemelding fra KRD