Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skipsbygging

Ordningen med kontraktsrelatert verftsstøtte ble avviklet i 2000. Siste frist for levering under ordningen var 31. desember 2003. Da det tar noe tid å få inn all nødvendig informasjon i forbindelse med utbetaling er ikke ordningen endelig avsluttet. Ut fra innestående på fond og beregnet gjenstående utbetalinger under ordningen pr. 3. mai 2004 kan det tilbakeføres 300 millioner kroner til statskassen.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 3939 post 50.