Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Smertestillende legemidler til kreftpasienter

Det kan gis full utgiftsdekning for smertestillende legemidler til kreftpasienter gjennom bidragsordningen i folketrygden. Hovedregelen er at det ytes utgiftsdekning for legemidler som er medisinsk godkjent i behandling av smerter. Det er dessuten gjort unntak for enkelte legemidler som ikke er medisinsk godkjent i behandling av smerter, men som likevel kan ha en smertelindrende effekt hos enkelte pasienter med kreft. Basert på tilrådning fra Statens legemiddelverk har Helsedepartementet åpnet for at det fra 1. januar 2004 kan ytes full utgiftsdekning for flere legemidler med effekt mot typiske kreftsmerter, selv om disse ikke har generell indikasjon mot smerter. Kostnaden knyttet til full utgiftsdekning for de aktuelle legemidlene anslås til 3 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 2790