Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sogn og Fjordane, ekstraordinære omstillingsmidler


Stortingets vedtak 18 juni:

I budsjettavtalen mellom Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet om Revidert nasjonalbudsjett, ble det enighet om å bevilge til sammen 100 millioner kroner til en tiltakspakke til Årdal og Høyanger, hvorav 50 millioner kroner bevilges i Revidert nasjonalbudsjett for 2004 og resten i statsbudsjettet for 2005.


Sogn og Fjordane fylkeskommune har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om 93 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler. Midlene skal brukes til omstillingstiltak i kommunene Høyanger, Årdal og Flora i perioden 2004-2008. Bakgrunnen er den svært spesielle situasjonen fylket har kommet i når det gjelder rasjonalisering og nedbemanning i store hjørnesteinsbedrifter. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgningen på 5 millioner kroner forutsettes benyttet til oppstart av det ekstraordinære omstillingsarbeidet i Høyanger, Årdal og Florø.

Videre kommer regjeringen til å omdisponere 2 millioner kroner for å styrke SIVAs innsats i Florø. SIVA vil også bli bedt om å prioritere Sogn og Fjordane innenfor den nye satsingen på industriinkubatorer. Til sammen utgjør dette en pakke rettet mot de spesielle omstillingsutfordringene fylket står overfor. Saken følges opp i kommende budsjett.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 551 og 552 post 72