Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens Pensjonskasse

Nye anslag på hva utbetalingen i form av statstilskudd vil utgjøre tilsier en nedjustering av bevilgningen med 411,55 millioner kroner, til 4 694,25 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 1542