Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Taxfree, ankomstsalg ved norske flyplasser

Stortinget har bedt om at Regjeringen vurderer og eventuelt fremmer forslag om å tillate ankomstsalg av taxfree-varer på norske flyplasser. Stortinget har i innstillingen begrunnet forslaget med at formålet er å øke salget ved norske flyplasser på bekostning av utenlandske flyplasser og således styrke flyplassenes økonomi. Det er imidlertid et uavklart spørsmål om forslaget forutsetter endring av en nordisk overenskomst på området. Det vil derfor bli igangsett en prosess for å konsultere Danmark, Finland og Sverige om forståelsen av den nordiske overenskomsten. Regjeringen vil etter avsluttet konsultasjon komme tilbake til saken i budsjettet for 2005.

For nærmere omtale av avgiftsfritaket se St.meld. nr.2 (2003-2004).