Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Underliggende utgiftsvekst

Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst er en indikator for veksten i statsbudsjettets utgifter fra et år til det neste. Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten holdes statsbudsjettets utgifter til petroleumsvirksomheten, renter og dagpenger til arbeidsledige utenfor. For å gjøre utgiftene fra et år til det neste sammenliknbare justeres det i tillegg for enkelte ekstraordinære endringer og regnskapsmessige forhold.

I Revidert nasjonalbudsjett 2004 anslås den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter til 2¼ pst. sammenliknet med regnskap for 2003.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 3.1