Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenriksøkonomien

Driftsregnskapet overfor utlandet består av handelsbalansen og rente- og stønadsbalansen. Handelsbalansen består av eksport og import av varer og tjenester. Rente- og stønadsbalansen omfatter formuesinntekter og lønn og stønader til og fra utlandet. Kapitalregnskapet er speilbildet av driftsregnskapet, og gir en oversikt over hvordan et overskudd på driftsregnskapet blir plassert i utlandet, eventuelt hvordan et driftsunderskudd overfor utlandet blir finansiert.

I 2003 var Norges overskudd på driftsregnskapet overfor utlandet 203 milliarder kroner. Handelsoverskuddet var på 214 milliarder kroner, mens det var et underskudd på rente- og stønadsbalansen på om lag 12 milliarder kroner. Norges nettofinansinvesteringer beløp seg til 208 milliarder kroner. For 2004 anslås overskuddet på driftsbalansen nå til 181 milliarder kroner.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.1.