Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uttrekksmekanismen for Statens petroleumsfond

Det er etablert en uttrekksmekanisme for Petroleumsfondet som skal sikre at fondets investeringer ikke er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Graverutvalget foreslår å utvide dagens uttrekksmekanisme slik at selskaper også kan utelukkes fra Petroleumsfondet på grunnlag av grove eller systematiske brudd på etiske normer. Dette følges opp av Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2004, jf. etiske retningslinjer.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 4.