Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2005

Finansminister Per-Kristian Foss presenterte Regjeringens endringer i budsjettet 2005. På disse sidene finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi. Under overskriften "Stikkordliste" er noen av temaene odnet alfabetisk, og er i tillegg søkbare.

Stikkordsliste

Sámegiella

Her er en kort introduksjon til det reviderte budsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Klikke på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.