Nyheter

13 May 2005 - Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2005

Finansminister Per-Kristian Foss presenterte Regjeringens endringer i budsjettet 2005. På disse sidene finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi. Under overskriften "Stikkordliste" er noen av temaene odnet alfabetisk, og er i tillegg søkbare.