Nr.:

29

Dato:

13.05.2005

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Taxfree ved ankomst fra 1. juli

Stortinget har vedtatt regelendringer på toll- og avgiftsområdet som tillater taxfree-salg ved ankomst på lufthavn. Regjeringen foreslår iverksetting fra og med 1. juli 2005, det vil si samtidig med planlagt ikrafttredelse av nødvendige endringer i alkoholloven.

Ordningen vil ikke omfatte personer som ankommer fra Svalbard, Jan Mayen eller kontinentalsokkelen.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 65 (2004-2005) kapittel 2.4 (side 19).

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005), kapittel 4.7.

Se også stikkord ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2005.